OFAMA Sp. z o.o. | Podajniki | Przesiewacze | tel. (+48 77) 474 25 92 | email: ofama@ofama.eu

Branża przemysłu wydobywczego

Produkowane przez firmę Ofama urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle wydobywczym, przy eksploatacji złóż kruszyw, transporcie i segregacji minerałów, przeróbka hałd pogórniczych oraz pohutniczych, jak również w koksowniach.

Branża odlewnicza

Ofama w swej ofercie produkuje również urządzenia dla przemysłu odlewniczego, przy sortowaniu odpadów oraz odlewów, przy transporcie mas formierskich, przy hutnictwie stali i  metali kolorowych. Urządzenia firmy Ofama produkowane w wersji pyłoszczelnej oraz wykonane z materiałów o podwyższonej odporności na temperaturę znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie występują trudne i uciążliwe warunki pracy. Poniżej niektóre z typowych urządzeń mających zastosowanie w tej gałęzi przemysłu.

Branża chemiczna

Dla branży chemicznej proponujemy kompleksowe linie technologiczne lub urządzenia wg. indywidualnego zapotrzebowania. W tej gałęzi przemysłu Ofama proponuje m.in następujące urządzenia.

Branża segregacja i transport węgla

Urządzenia Ofama świetnie znajdują swoje zastosowanie w górnictwie kopalnianym, przy wydobyciu węgla jak również przy jego przetwarzaniu. Urządzenia takie jak przesiewacze wibracyjne czy podajniki dzięki swej prostej budowie, są bezawaryjne oraz bezpośrednio wpływają na jakość wydobywanych urobków jak również podnoszą bezpieczeństwo i higienę pracy.

Branża spożywcza i cukrownicza

Ofama w swojej ofercie posiada maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i cukrowniczego. Urządzenia te produkowane zgodnie z normami HACAP i standardami klasy spożywczej, dzięki zastosowaniom najwyższej klasy materiałów przeznaczonych do celów spożywczych. Maszyny produkowane przez Ofama znajdują zastosowanie w przetwórstwie owocowo warzywnym przy segregacji i transporcie warzyw i owoców, przy przesiewaniu cukru oraz transporcie technologicznym cukru itp.

Branża recykling

Ofama dzięki swej bogatej ofercie produkowanych maszyn i urządzeń dostarcza swoje urządzenia w przemyśle recyklingu, sortowanie odpadów, rozdział na frakcje metaliczne i niemetaliczne, kruszenie materiałów i rozdrabnianie, transport technologiczny odpadów itp. :

Branża rolnicza

Ofama w swoim profilu produkcji posiada maszyny znajdujące zastosowanie w rolnictwie, przy przetwórstwie buraków cukrowych, przesiewaniu pasz, transporcie i segregacji mieszanek i nawozów rolniczych, transport technologicznym do silosów itp. Poniżej niektóre z typowych urządzeń produkowanych przez firmę Ofama dla gałęzi przemysłu rolniczego.